Kinesiologi – du er klogere end du tror

Hvor klog kan man blive af at tale med en muskel?

Ret klog, faktisk!

Din krop ved hvad der skal til for at den kan holde dig sund og rask. Den ved også, hvad der er hændt i dit liv og hvad du har med i bagagen fra dine forfædre.

Al den viden er tilgængelig, når man benytter den kinesiologiske test, hvor man bruger en muskel til at kommunikere med alt det, som er dig – og som IKKE er din bevidsthed.

På den måde er det muligt at afdække ubalancer, årsager og ikke mindst løsninger i forhold til dine problemstillinger og dine mål i livet.

Med muskeltesten som redskab bliver det muligt at afdække din helt egen unikke vej.

Så der kan blive 0% stress og 100% energi 😊

Fundamentet skal være på plads

For at det, vi laver sammen, skal kunne holde over tid, er det vigtigt at fundamentet er i orden.

Jeg gennemgår og tester altid en række forhold, som jeg har fundet det væsentligt skal være helt på plads, inden vi går videre.

Og som er forudsætninger for at kroppen og sindet har mulighed for at holde eller genoprette sundhed og balance.

 

Det er blandt andet

 • balance
 • at der ikke er indre konflikter, der blokerer
 • intakt personligt energifelt, så du kan holde på energien
 • frit flow omkring kæbemuskler
 • 100 % nyreenergi
 • mfl

At få fundamentet bragt i orden kan i sig selv udgøre en kæmpestor forskel.

 

Ved første behandling sker det ofte, at det er det eneste vi når. Men effekten efterfølgende er stor. Vi har på kort tid skabt balance, sørget for at energien ikke fiser ud af systemet, fået sat gang i flow mange steder i kroppen og ikke mindst sørget for at kroppen arbejder med – og ikke mod sig selv. Og så er der fyldt energi på.

 

For at holde det gode arbejde ved lige, får mine klienter næsten altid hjemmearbejde med hjem i for at forskellige øvelser, som vi har brugt i løbet af behandlingen. Det er med til at holde kroppen på rette spor – og sørge for at fundamentet bibeholdes.

Hvad er dit mål?

Nå dit mål med kinesiologi

Derefter kan vi arbejde målrettet.

 

Når fundamentet er på plads, er det muligt at arbejde ift til den problemstilling, du kommer med.

Som oftest sætter mine klienter sig et mål, og det er så i den kontekst, vi arbejder videre.

 

Hos mig er det tilladt at sætte sig høje mål 😊 Det kunne fx være ”Jeg trives og er glad” eller ”Jeg er i balance og fyldt med energi” – eller ”Min krop er sund og rask”.

 

Det vigtigste er at målet er målbart – altså at du vil kunne mærke når du er godt på vej, eller har nået det.

Med muskeltesten verificerer vi at formuleringen af målet er den helt rigtige.

 

Når vi arbejder med målet, handler det om at finde de blokeringer, som forhindrer dig i at nå dit mål ved egen hjælp. Samt ikke mindst at finde frem til det, som kan fjerne disse blokeringer.

 

Eksempler på dette kan være

 • styrkelse af energipunkter og -baner
 • toxinudrensning
 • opløsning af chok og traumer
 • behandling med frekvenser, lyd, dufte, essenser
 • neutralisering af gamle uhensigtsmæssige tankemønstre

Til slut testes om der er behov for støtte fremadrettet. Det kan være forskellige energiøvelser, tilskud af f.eks. vitaminer og mineraler.

Mit arbejde som kinesiolog er færdigt, når der er 0% stress og 100% energi på dit mål.

 

Hvor mange behandlinger er der brug for?

Det er meget forskelligt, hvor hurtigt du når dit mål.

Er problematikken akut kan målet som udgangspunkt nås forholdsvis hurtigt – altså efter få gange.

Et pejlepunkt kan være, at jo ældre din problemstilling er, des flere behandlinger skal der til. Som oftest med 3 – 4 uger mellem behandlingerne.  

Alle indlæg